Damp nyheder ind-og udland

E-cig sundhedsstyrelsen

Dampnyheder

Om end det er alment anerkendt, at e-cigaretter er det sunde alternativ til nikotin-cigaretter, er der stadig en vis usikkerhed omkring, hvad det betyder for menneskets helbred på langt sigt.

Det er stadig et forholdsvist ungt marked der kun har eksisteret i 15 år, så der er ikke lavet nogle dybdegående videnskabelige studier, der gør det muligt at vurdere de langsigtede helbredsmæssige konsekvenser ved brug af e-cigaretter.

Selvom e-cigaretter ikke indeholder alle de samme skadelige stoffer som cigaretter og rulletobak, kan det ikke med sikkerhed siges at e-cigaretter ikke er skadelige for brugernes helbred, da der er usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser ved at inhalere de forskellige indholdsstoffer og dels viden om nikotins negative konsekvenser for helbredet, for især børn og unge.

Der er lavet foreløbige undersøgelser der frikender de dampende lækkerier for skadelige påvirkninger.

Brug af e-cigaretter og de helbredsmæssige konsekvenser

Den danske Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med andre udarbejdet en redegørelse om faglig viden om e-cigaretter, herunder en beskrivelse af de helbredsmæssige konsekvenser ved brug af e-cigaretter, særligt hos børn og unge, dels en beskrivelse af situationen i USA, hvor man har set sygdomstilfælde og dødsfald efter brug af e-cigaretter baseret på baggrund af videnskabelig litteratur og undersøgelser af indholdsstoffer, helbredsstoffer og risikoen for forskellige grupper

Bl.a. konkluderes:

 • en markant større andel af ikke-rygende børn og unge har prøvet e-cigaretter end ikke-rygende voksne, som har prøvet e-cigaretter

 • omkring halvdelen af all voksne rygere bruger damp som alternativisær børn og unge bør hverken bruge damp eller ryge cigaretter, da nikotinpåvirkningen af børn og unges hjerner kan skade deres udvikling, idet hjernen ikke er fuldt udviklet før 25-års alderen.

  Ligeledes kan tidligt brug af damp forøge risikoen for at de unge begynder at ryge cigaretter senere.


 • at smagen ofte er hovedårsagen til, at børn og unge prøver e-cigaretter.

 • at der endnu ikke er gennemført undersøgelser af helbredseffekter af langtidsbrug af e-cigaretter, men undersøgelser af e-væsker viser indhold
  af kemiske stoffer med skadelige og potentielt skadelige helbredseffekter, om end det ikke er nær så skadeligt som nikotin-cigaretter.

 • at der indtil videre kun er gennemført relativt få undersøgelser af de helbredsmæssige langsigtede konsekvenser ved brug af e-cigaretter, men vurderet ud fra de toksikologiske undersøgelser af e-væsker og aerosoler,må det sammenholdt med viden om nikotins negative effekter frarådes børn og unge, gravide og ammende at anvende e-cigaretter.

Som konsekvens af ovenstående er anbefalingerne derfor:

 1. Ikke at bruge e-cigaretter

 2. Børn, unge, gravide og ammende bruger e-cigaretter bør ikke anvende dem

 3. Ikke at tilsætte ting som f.eks. olier til e-væsker.
 4. At vælge kvalitetssikret rygestoprådgivning i kombination med godkendt rygestopmedicin til gennemførelse af rygestop.

  Cigaretter er dog meget skadelige, og her kan e-cigaretter være det sundere alternativ, om end dens påvirkning over længere sigt ikke er fuldt klarlagt.

Påvirker dampen for tidligt død?

Rygning er som bekendt meget skadeligt for helbredet, både på kort og lang sigt.

De fleste bliver hurtigt afhængige af nikotinen, og det er der bred enighed om, at det er usundt. Hvor der endnu ikke er fuldkommen enighed eller undersøgelser af e-cigaretters langsigtede påvirkning, er alle enige om at det er bedre at dampe end at ryge.

Med andre ord har du muligheden for at slippe for alle de sundhedsskadelige aspekter ved cigaretterne uden at give afkald på nydelsen og en ny dejlig afslappende oplevelse– bare uden de skadelige følgevirkninger.

Med e-cigaretter får du følelsen af at inhalere røgen, men uden risiko for farlige sygdomme, gener og bivirkninger.

Dampning giver følgende umiddelbare fordele i forhold til almindelig rygning:

 • Dårlig ånde

 • Gule tænder

 • Dårlig lugt

 • Øget risiko for kræft

 • Øget risiko for hjertekarsygdomme

 • Dårlig kondition

 • Øget risiko for KOL

 • Tidlig død

 • En alderdom præget af svær sygdom

Damp afgiver kun dam, så det er også slut med passiv rygning for resten af familien og omgivelserne, og endelig giver de elektroniske cigaretter helt nye muligheder. Ud over at kunne købe et utal af smagsvarianter, så man kan variere sin rygeoplevelse efter lyst og behov.

Man kan blandt andet vælge mellem e-væske med smag af frugt, slik, dessert og meget andet ligesom e-væske eller e-juice både fås med og uden nikotin med mulighed for at nedtrappe nikotinen efter behov og egne præferencer.

Med andre ord kan dampning være vejen til et let og smertefrit rygestop og et supplement til almindelige cigaretter. Men det er en kendsgerning at jo færre giftstoffer man indtager, jo sundere bliver man.

En ny Harvard-undersøgelse viser, at selvom personer efter at være stoppet med at ryge tager på, har de mindst 50% lavere risiko for at dø for tidligt af ryger relaterede sygdomme.

Det er baseret på over 170.000 mennesker i over 30 år, så man må sige at dampning er det milde alternativ til rygning, om end alt endnu ikke er 100% klarlagt. Uanset om man tager på eller ej, giver et lavere rygestop for at dø tidligt.

Foreløbigt kan det siges at e-cigaretter som minimum er 95% sundere end nikotin-cigaretter, så det kan kun gå for langsomt at få skiftet smøgerne ud med damp.


Lungesygedom i USA

Siden branchens spæde start har der været skrækhistorier om folk der har taget skade af at dampe. Disse historier er der en sandhed i, men det er forholdsvist uskadeligt, hvis du vælger at gå efter godkendte produkter fra Easy to Smoke. Vores produkter lever op til regler og krav for mærkning, indhold osv.

i henhold til europæisk lovgivning fremstillet under kontrollerede forhold med løbende kontrol. Du kan derfor trygt handle hos os og lægge din sundhed og fremtid i vores dampende trygge hænder, og ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Ny forskning fra USA viser dog, at det som passiv ryger kan være sundhedsskadeligt at inhalere dampe fra en e-cigaret, især hvis man har astma. Ligesom passiv rygning er sundhedsskadeligt, kan der være en vis risiko ved at inhalere passiv damp, især for børn og unge.

Ikke alene bør man holde børn og unge fra at dampe, men bør så vidt muligt også dampe langt væk fra dem for at sikre at de ikke udsættes for noget.

Har man astma, KOL eller dårlige lunger, bør man holde sig væk fra steder hvor der dampes, ligesom med rygning, da hovedbestanddelen i e-cigaretter er propylenglycol og glycerin, der eksempelvis også bruges som opløsningsmiddel i medicin og til teaterrøg.

Også tidligere dyreforsøg antyder på, at damp fra e-cigaretter er skadelig, både for folk med almindelige lunger samt folk med astma og andre nedsatte lungefunktioner.

Musse- og rottefostre, udsat for damp før fødslen, blev født ned nedsat vækst i lungerne. Ligeledes er det konstateret, at voksne mus udsat for damp i kortere tid, får luftvejsinfektioner og et ringere forsvar overfor bakterier og virus i lungerne og nedsat lungefunktion.

Med andre ord bekræfter dyreforsøg, at rygning er skadeligt, og her kan e-cigaretter være et udmærket alternativ.

Men med afsæt i tidligere dyreforsøg er det bredt anerkendt at passiv dampning har en negativ indvirkning for børn og unge med lungesymptomer, da de har de sarteste luftveje og samtidig ikke så nemt kan sige fra når voksne enten ryger eller damper.

Denne undersøgelse er unik og meget veldokumenteret med mere end 10.000 børn og unge fra 67 amter i Florida med en meget systematisk dataindsamling, der peger i en og samme retning.

Al forskning peger på at dampning er skadeligt for isæt unge og nedsatte lunger, om end det ikke er så skadeligt som nikotin-cigaretter.

Undersøgelsen har taget højde for andre faktorer, der kan irritere lungerne, som børn og unges egne og deres forældres rygevaner samt udsættelsen for passiv tobaksrøg fra almindelige cigaretter, men også andre faktorer såsom børnenes oprindelse, forældrenes uddannelse, boligsituation og lignende.

Med andre ord bør man aldrig tilstræbe at ryge, hverken unge eller voksne, hverken passivt eller aktivt. Det sunde alternativ til rygning er e-cigaretter, der dog ikke ukritisk bør bruges af hverken unge eller voksne, men stadig er sundere end nikotin-cigaretter. Det bedste er at være røg- og dampfri, men skal man vælge mellem disse, er damp langt at foretrække frem for smøger.

Ovenstående studie er amerikansk, men kan sagtens konverteres til danske forhold, både blandt unge og voksne.

Har man astma, KOL eller dårlige lunger, bør man aldrig begynde med at ryge og bør også holde sig fra at dampe og heller ikke opholde sig i lokaler, hvor der dampes. Lungerne tager simpelthen skade af damp og røg og de indeholdende kemikalier og stoffer.

På kort sigt mærker man måske ikke de store konsekvenser, men stofferne sætter sig i kroppen og kan give store komplikationer på langt sigt.

Lungerne har ganske enkelt ikke godt af dampen fra e-cigaretterne, men der er behov for mere forskning på området, før man kan lave generelle anbefalinger om, at folk med dårlige lunger bør holde sig fra e-cigaretter både som rygere og i forbindelse med passiv rygning.

Om end der ikke foreligger fuldstændig og komplet forskning på området, kan man konkludere følgende: Både almindelige nikotin-cigaretter og e-cigaretter indeholder en række forskellige kemikalier der begge kan påvirke den menneskelige krop negativt.

Hvor almindelige nikotin-cigaretter afgiver over 4000 giftige stoffer hver gang man tager et hiv og slipper røg løs, for både rygeren og omgivelserne, er det endnu ikke fuldkommen klarlagt, hvor stor eller lille skade dampning har. Foreløbige undersøgelser er ikke helt entydige, men det anbefales altid at vælge dampning frem for rygning.

Dette giver også mulighed for at komme rygningen til livs trin for trin og uden at skulle tage en kold tyrker.

Dampning giver mulighed for et rygestop med færre symptomer og ubehagelige bivirkninger, så er du ryger, vil vi anbefale dig at prøve med dampning, der til sidst kan blive din nøgle til et helt røg- og nikotinfrit liv med masser af sundhed.